Worldwide shipping | Always fresh | Happy customers

Yleiset sopimusehdot

SLURP kahvielämyksen ehdot

1. Yleistä

Näitä ehtoja sovelletaan Oy Slurp Ab:n (Oy Slurp Ab, y-tunnus: 2636646-5, Fredrikinkatu 61 A 54, 00100 Helsinki, jäljempänä “Slurp”) ja Slurp kahvielämyksen (jäljempänä “Palvelu”) tilanneen henkilön (jäljempänä “Asiakas”) välillä. Palveluun sovelletaan soveltuvin osin myös Slurpin Yleisiä tilaus- ja toimitusehtoja, jotka ovat luettavissa osoitteesta www.slurp.coffee/sopimusehdot.

Palvelun tilauksen yhteydessä Asiakkaan tulee rekisteröityä Slurpin verkkosivustolle ja luoda henkilökohtainen käyttäjätili. Rekisteröityessään Asiakkaan tulee antaa oikeat henkilö- ja yhteystietonsa. Asiakas on velvollinen pitämään Slurpille antamansa henkilö- ja yhteystiedot ajantasaisina.

Palveluun sovelletaan myös Slurpin Tietosuojaselostetta, joka on luettavissa osoitteessa https://www.slurp.coffee/tietosuoja.

Sopimus syntyy Asiakkaan ja Slurpin välille, kun Asiakas hyväksyy lopullisen Palvelun Slurpin verkkosivuilla.

2. Palvelu

Palvelu on voimassa toistaiseksi, ellei sitä ole tehty määräajaksi. Lahjatilauksen lunastus on aina määräaikainen ja päättyy automaattisesti määräajan jälkeen.

Palvelu käsittää Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen toimitettavia kahvilähetyksiä valitulla toimistusvälillä.

Asiakas saa ensimmäisen kahvilähetyksen kotiinsa noin viikon kuluessa tilauksen tekemisestä. Tämän jälkeen asiakas synkronoidaan Slurpin yleiseen lähetysrytmiin ja kahvilähetys saapuu säännöllisesti.

Slurp valitsee palvelussa kulloinkin toimitettavan kahvin. Asiakkaalla on kuitenkin mahdollisuus päättää kahvin määrään, laatuun, paahtoasteeseen ja jauhatukseen liittyviä seikkoja Slurpin asettamissa rajoissa.

Asiakas hallinnoi Palveluaan Slurpin verkkosivuilla Asiakkaan henkilökohtaisen käyttäjätilin kautta. Asiakas voi muuttaa Palvelua milloin tahansa. Muutokset seuraavaan toimitukseen on siis tehtävä viimeistään veloituspäivää edeltävänä päivänä eli neljätoista (14) vuorokautta ennen arvioitua toimituspäivää Suomessa. Seuraavan veloituspäivän näet omasta tilistä.

3. Hinnasto

Tilauksen hinta määräytyy kahvin tilauskoon perusteella. Hinnat sisältävät arvonlisäveron ellei toisin ole mainittu. Toimitus veloitetaan erikseen. Kulloinkin voimassaoleva hinnasto näkyy Slurpin verkkosivuilla. Slurpilla on oikeus yksipuolisesti muuttaa hintoja Palvelun jatkuessa. Slurpin on ilmoitettava Asiakkaalle häntä koskevista muutoksista hinnastossa Palvelun jatkuessa.

Slurp pidättää oikeuden Palvelun perumiseen selvien hintavirheiden kohdalla. Selvällä hintavirheellä tarkoitetaan tuotteen mahdollista hinnoitteluvirhettä verkkokaupassa siten, että tuotteen hinta poikkeaa merkittävästi ja selvästi tuotteen oikeasta hinnasta.

4. Maksaminen ja maksutavat

Palvelun ainoa maksutapa on toistuva korttimaksu (myöhemmin “Jatkuva Laskutus”). Maksukorteiksi käyvät debit, credit ja Visa Electron -kortit. Jatkuvassa Laskutuksessa Asiakas antaa Slurpille oikeuden veloittaa Asiakasta automaattisesti tästä sopimuksesta johtuvien maksujen osalta. Asiakas suostuu allekirjoittamaan maksujen suorittamisen kannalta tarvittavat asiakirjat ja pitämään Palvelun maksua varten tarvittavat varat saatavilla valitun maksutavan kautta jokaisena eräpäivänä.

Asiakkaan maksutietoja ei tallenneta Slurpin palveluun. Maksutiedot tallentuvat turvallisesti ulkopuoliseen Swedbank PayEx Ab pankin maksupalveluun verkkopankkimaksujen osalta sekä Stripe Payments Europe, Ltd:n maksupalveluun korttimaksujen osalta.

Lähetykset veloitetaan automaattisesti Asiakkaan antamien korttitietojen perusteella. Ensimmäisen lähetyksen veloitus tapahtuu ostohetkellä. Tämän jälkeen veloitus tapahtuu asiakkaan valitseman tilaustyypin mukaisesti tiistaisin niin, että kulloinkin laskutetaan etukäteen seuraava neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua saapuva lähetys. Slurp ei lähetä paperilaskuja Asiakkaille.

Viivästyneestä maksusta Slurpilla on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä kohtuullinen maksukehotusmaksu. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehotuksesta huolimatta, Slurp voi päättää Palvelun välittömin vaikutuksin, jolloin Asiakkaalta voidaan periä kaikki tästä sopimuksesta johtuvat jäljellä olevat maksut.

5. Tietosuoja

Sinun yksityisyytesi on tärkeää meille Slurpilla. Tästä syystä olemme päivittäneet tietosuojaamme kuvaamaan miten keräämme tietoa sekä mitä tietoja käytämme, julkaisemme, siirrämme ja säilytämme. Tietojen kerääminen tapahtuu laillisin perustein yrityssuhteen ylläpitämiseksi sekä kommunikoidaksemme asiakkaillemme toimintatavoistamme ja palveluistamme. Käsittelemme henkilökohtaisia tietoja voimassaolevien lakien, mukaan lukien erityisesti EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

Slurpin Tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa: https://www.slurp.coffee/tietosuoja.

6. Sopimuksen päättyminen

Asiakas tai Slurp voi irtisanoa toistaiseksi voimassaolevan Palvelun milloin tahansa ilman irtisanomisaikaa noudattamalla muutoin mitä näissä ehdoissa on sovittu. Palvelun voi irtisanoa asiakastilissä tai kirjallisella ilmoituksella.

Asiakkaan irtisanoessa Palvelun hänelle toimitetaan vielä jo veloitettu kahvilähetys. Jo veloitettuja maksuja ei palauteta. Asiakkaan on siis irtisanottava Palvelu viimeistään maksupäivää edeltävänä maanantaina, estääkseen saman viikon tiistaina tapahtuvan laskutuksen. Jos Palvelu irtisanotaan tämän jälkeen, seuraava kahvilähetys laskutetaan ja toimitetaan normaalisti, minkä jälkeen Palvelu päättyy.

Määräaikainen Palvelu päättyy automaattisesti, kun Asiakkaan etukäteen maksama jakso loppuu, ellei Asiakas ole ennen kyseisen jakson loppumista suorittanut maksua uudesta määräaikaisesta Palvelusta.

7. Muut ehdot

Sopimus koskee elintarvikkeiden tai muiden päivittäistavaroiden yksittäisiä toimituksia kuluttajan asuntoon tai työpaikalle säännöllisesti toimivan jakelujärjestelmän avulla, eikä Sopimukseen näin ollen sovelleta kuluttajansuojalain 6 luvun etämyyntiä koskevia säännöksiä.

Kahvilähetykset toimitetaan force majeure -varauksin (lakko, toimitusvaikeudet, tuotannolliset häiriöt, henkilökunnan sairastuminen ym.). Slurp ei suorita hyvitystä ylivoimaisen esteen takia toimittamatta jääneestä kahvista. Toimittamatta jääneestä kahvista ei synny maksuvelvollisuutta Asiakkaalle.

Slurp ei vastaa, että Posti tai muu Slurpin valitsema kuljetusyhtiö pystyy toimittamaan kahvilähetyksen Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Jos osoite on esimerkiksi tavoittamaton, tai postiluukku on normaalia pienempi, Asiakkaan on noudettava kahvilähetys lähimmästä Postin toimipisteestä. Mahdolliset toimitusaika-arviot ovat vain arvioita, eikä Slurp vastaa lähetysten viivästymisestä.
Slurp pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellä. Muutokset tulevat voimaan seitsemän (7) vuorokauden kuluessa siitä, kun Slurp on lähettänyt Asiakkaalle ilmoituksen ehtojen muuttamisesta. Slurp voi lähettää ilmoituksen muun muassa Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai Asiakkaan kotiin samassa postituskuoressa kahvilähetyksen kanssa.

Asiakkaan kirjautumistiedot ovat henkilökohtaisia, eikä kolmas osapuoli saa käyttää niitä. Asiakas vastaa kaikista toimista, jotka tapahtuvat Asiakkaan käyttäjätilin kautta. Mikäli Asiakas epäilee kirjautumistietojensa luvatonta käyttöä, Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa asiasta Slurpille ja vaihtaa salasanansa. Slurpilla on milloin tahansa oikeus pyytää Asiakasta vaihtamaan salasanansa.

Yleiset tilaus- ja toimitusehdot

1. Yleistä

Näitä ehtoja sovelletaan Oy Slurp Ab:n (Oy Slurp Ab, y-tunnus: 2636646-5, Fredrikinkatu 61 A 54, 00100 Helsinki, jäljempänä “Slurp”) ja sen kuluttaja-asiakkaiden (jäljempänä “Asiakas”) välisessä kauppasuhteessa, joka perustuu Asiakkaan Slurpille tekemään tuotetilaukseen (jäljempänä “Tilaus”). Ehdot koskevat soveltuvin osin myös Slurpin ja tuotteita ammatilliseen käyttöön hankkivan asiakkaan (jäljempänä “Yritysasiakas”) välistä kauppasuhdetta.

Sopimus syntyy Asiakkaan ja Slurpin välille, kun Asiakas hyväksyy lopullisen Tilauksen Slurpin verkkosivuilla. Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa.
Tilaukseen sovelletaan myös Slurpin Tietosuojaselostetta, joka on luettavissa osoitteessa https://www.slurp.coffee/tietosuoja.

Slurp kahvielämykseen sovelletaan Slurp kahvielämyksen ehtoja, jotka ovat luettavissa osoitteessa www.slurp.coffee/sopimusehdot.

2. Tuotteet ja hinnasto

Hinnat sisältävät arvonlisäveron, mutta eivät toimitusta Asiakkaalle, ellei toisin ole mainittu.

Slurp pidättää oikeuden tilauksen perumiseen selvien hintavirheiden kohdalla. Selvällä hintavirheellä tarkoitetaan tuotteen mahdollista hinnoitteluvirhettä verkkokaupassa siten, että tuotteen hinta poikkeaa merkittävästi ja selvästi tuotteen oikeasta hinnasta.

3. Tilaaminen

Tilaus syntyy, kun Asiakas hyväksyy lopullisen Tilauksen Slurpin verkkosivuilla. Tämän jälkeen tilausta ei voi enää muuttaa verkkokaupassa. Mahdollisiin muutoksiin liittyen Asiakkaan on otettava yhteyttä Slurpiin: info@slurp.coffee.

Slurp lähettää hyväksytystä tilauksesta sähköisen tilausvahvistuksen, josta Asiakas voi tarkistaa tilauksesi tiedot. Asiakkaan tulee säilyttää tilausvahvistus mahdollista myöhempää tarvetta varten.

Asiakas hyväksyy, että Slurp voi lähettää Asiakkaalle sähköpostia tai tekstiviestejä tilaukseen liittyvissä asioissa.

4. Maksaminen

Slurpin verkkokaupassa tilauksen voi maksaa maksukortilla ja verkkopankkimaksulla. Tarkemmat maksuvaihtoehdot ilmenevät kulloinkin Slurpin verkkokaupassa. Tuotteet tulee maksaa ennen toimitusta.

Asiakkaan maksutietoja ei tallenneta Slurpin palveluun. Maksutiedot tallentuvat turvallisesti ulkopuoliseen Swedbank PayEx Ab pankin maksupalveluun verkkopankkimaksujen osalta sekä Stripe Payments Europe, Ltd:n maksupalveluun korttimaksujen osalta.

5. Toimitus

Slurp tarjoaa Asiakkaalle eri vaihtoehtoja kahvi- ja tuotetoimituksille. Kulloinkin tarjottavat toimitustavat ovat nähtävissä tilausta tehtäessä.

Tilaukset pyritään lähettämään Asiakkaalle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kolme arkipäivää tilauksen vastaanottamisesta. Mahdolliset toimitusaika-arviot ovat vain arvioita, eikä Slurp vastaa lähetysten viivästymisestä.

Slurp ei vastaa Postia, PostNordia tai muuta mahdollista kuljetusyhtiötä kohdanneista esteistä kuljetuksessa.

Tilaus toimitetaan force majeure -varauksin (lakko, toimitusvaikeudet, tuotannolliset häiriöt, henkilökunnan sairastuminen ym.). Slurp ei suorita hyvitystä ylivoimaisen esteen takia toimittamatta jääneestä tuotteesta. Mikäli jotakin tilattua tuotetta ei ole saatavilla, Slurp pidättää oikeuden kaupan perumiseen. Slurp palauttaa Asiakkaalle tämän tekemän maksun, mikäli tuotetta ei pystytä toimittamaan Slurpista johtuvasta syystä.

Asiakas on velvollinen tarkastamaan lähetyksen 14 vuorokauden kuluessa ja tutustumaan tuotteen käyttöohjeisiin ja -ehtoihin ennen käyttöönottoa.

6. Takuu ja reklamointi

Takuu määräytyy valmistajan määrittelemien takuuehtojen mukaisesti. Asiakas on velvollinen tutustumaan tuotteen mukana toimitettuihin takuuehtoihin ennen tuotteen käyttöönottoa. Takuuehdot löytyvät käyttöohjeista, erillisestä takuulomakkeesta tai valmistajan osoittamasta verkko-osoitteesta.

Halutessaan saattaa tuotteen takuuseen, Asiakkaan on tehtävä kirjallinen vapaamuotoinen reklamaatio Slurpille. Reklamaation yhteydessä Asiakas on velvollinen esittämään kuitin ostoksesta.
Slurp ei ole vastuussa Asiakkaan toimista aiheutuneista vahingoista.

7. Slurpin 100 päivän maksuton palautusoikeus ja kuluttajansuojalain mukainen palautusoikeus

Etämyynnissä käyttämättömillä tuotteille on kuluttajasuojalain 6 luvun mukainen 14 vuorokauden palautusoikeus. Slurpin maksuton palautusoikeus on laajennettu 100 päivään ostopäivästä. Palautusoikeus koskee ainoastaan käyttämättömiä, alkuperäiskuntoisia ja myyntikelpoisia laitteita ja tarvikkeita, jotka on palautettu huolellisesti pakattuina. Palautusoikeus ei koske elintarvikkeita. Slurpin maksuton asiakaspalautus on voimassa vain Suomessa.

Asiakkaan tulee noudattaa seuraavia ohjeita tuotteiden palautuksessa:

  1. Palautettava tuote on pakattava kuljetuksenkestävään pakettiin. Palautettavaa tuotetta ja sen alkuperäispakkausta on käsiteltävä huolellisesti.
  2. Paketin sisään on laitettava seuraavat tiedot: tilausnumero (löytyy kuitista), nimi, osoite, syy palautukseen.
  3. Palautus tulee lähettää aina Postin ilmaisella asiakaspalautuksella. Postille on mainittava Slurpin palautustunnus 642150. Toimitusmuotona on käytettävä pakettia, koska kirjeille ei ole olemassa lähetysseurantaa. Voit myös olla yhteydessä asiakaspalveluun, niin voimme lähettää sinulle sähköpostitse osoitetarran palautusta varten ja tilata Postin noudon palautettavalle tuotteelle haluamaasi osoitteeseen Suomessa arkisin klo 9-16 välillä.
  4. Jos palautettava tuote on toimitettu Asiakkaalle muuna kuin postipakettina, tulee palautus tehdä sitä kautta, mistä tuote noudettiin: Matkahuollon asiakaspalautuksena samassa Matkahuollon toimipisteessä, mistä tuote noudettiin; tai pakettiautomaatilla käyttämällä samaa koodia, jolla paketti noudettiin.
  5. Asiakkaan tulee säilyttää Postin tai Matkahuollon palautuksen seurantanumero.

Slurp palauttaa Asiakkaan maksusuorituksen neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Maksun palautus suoritetaan sillä maksutavalla, jota Asiakas käytti tilauksen tekemiseen. Mikäli Asiakas palauttaa koko tilauksen, Slurp palauttaa Asiakkaalle myös tilauksen toimitusmaksun.

8. Tietosuoja

Asiakas merkitään Slurpin asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään mm. asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon. Slurpilla on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramainontaa, etämyyntiä sekä mielipide- ja markkinatutkimuksia) varten henkilötietolain mukaisesti. Verkkopalvelussa voidaan käyttää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita Henkilötietokäytännössä tarkemmin kuvatuin tavoin.

Slurpin Tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa: https://www.slurp.coffee/tietosuoja.

9. Muut ehdot

Kuluttajakaupassa noudatetaan voimassa olevaa Suomen ja Euroopan Unionin kuluttajansuojalainsäädäntöä. Nämä sopimusehdot eivät ole voimassa siltä osin kuin ne rajoittavat kuluttajan oikeuksia siitä mitä pakottavassa lainsäädännössä on määrätty.

Yritysasiakkaiden ja Slurpin välisessä kauppasopimuksessa sovelletaan Suomen kauppalakia ellei näissä sopimusehdoissa ole toisin määrätty.

Slurp pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ilmenevät Slurpin kotisivuilta.