Kaikkien kahvien toimitus alk. 0,99€!

Tietosuoja

www.slurp.coffee -sivustolla sovelletaan tätä henkilötietokäytäntöä. Tämä Henkilötietokäytäntö muodostaa yhdessä Sopimusehtojen kanssa Asiakkaan ja Slurpin välistä sopimusta säätelevät ehdot.

Henkilötietokäytäntö

1. Yleistä

Oy Slurp Ab (Oy Slurp Ab, y-tunnus: 2636646-5, Bulevardi 14 B 19, 00120 Helsinki, jäljempänä “Slurp”) on tämän käytännön puitteissa käsiteltyjen henkilötietojen tietojen hallinnoija. Slurp käsittelee verkkosivuilla vierailevien henkilöiden (“jäljempänä Asiakas”) henkilötietoja Suomen henkilötietolain mukaisesti. Rekisteröimällä käyttäjätilin tai tilaamalla tuotteita Slurpin verkkokaupasta Asiakas antaa Slurpille luvan käsitellä kyseisen Asiakkaan henkilötietoja alla olevien määräysten mukaisesti.

Kulloinkin voimassa oleva henkilötietokäytäntö muodostaa yhdessä Yleisten tilaus- ja toimitusehtojen tai Slurp kahvielämyksen ehtojen kanssa Asiakkaan ja Slurpin välisen sopimuksen.

2. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietokäytäntö koskee henkilötietoja, jotka Asiakas on antanut Slurpille rekisteröidessään käyttäjätilin Slurpin verkkosivuilla tai muussa yhteydessä sekä tietoja, joita Slurp luovuttaa tutkimustarkoituksiin. Näihin henkilötietoihin kuuluu muun muassa nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, pankki- ja luottokorttitiedot sekä sosiaaliturvatunnus. Sopimuksen tekemisen jälkeen Slurp voi kerätä Asiakkaan luottokelpoisuutta koskevia tietoja sekä muutoin täydentää henkilötietoja sovellettavien lakien sallimissa rajoissa hankkimalla tietoja julkisista ja yksityisistä rekistereistä päivittääkseen käyttäjärekisterinsä henkilötiedoilla, joiden katsotaan olevan välttämättömiä asiakkaiden palvelemiseksi asianmukaisesti ja rekistereidensä ylläpitämiseksi.

3. Tarkoitus

Slurp käsittelee henkilötietoja analysoidakseen toimintoja ja asiakaskäyttäytymistä, asiakkaiden hallinnoimiseen, Sopimuksen veloitusperusteena, tarjotakseen Asiakkaalle tarjouksia, tietoja ja uutisia, ollakseen yhteydessä Asiakkaaseen ja jotta Slurp voisi täyttää lakisääteiset velvoitteensa.

Henkilötietoja voidaan Asiakkaan nimenomaisella suostumuksella luovuttaa muille yhtiöille, joiden kanssa Slurp tekee yhteistyötä liittyen Slurpin ja muiden yrityksen palvelujen ja tuotteiden suoramarkkinointiin tai muuhun sähköpostitse tai muulla tavoin suoritettavaan markkinointiin sekä markkinatutkimusten tekemiseen.

Slurp voi myös luovuttaa Asiakkaan henkilötietoja yrityksille, jotka suorittavat palveluita Slurpille, jotta tällaiset yritykset kykenevät suorittamaan Slurpin tarvitsemat palvelut. Tällaisia tarvittavia palveluita ovat esimerkiksi infrastruktuurin ja IT-palveluiden tarjoaminen, asiakaspalveluiden tarjoaminen, markkinatutkimusten työstäminen ja tilastollisten analyysien tekeminen sekä luotto- ja pankkikorttitapahtumien käsitteleminen.

4. Markkinoinnin estäminen

Asiakkaan tulee ilmoittaa Slurpille, jos hän haluaa kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin. Ilmoituksessa tulee mainita Asiakkaan nimi sekä sosiaaliturvatunnus. Ilmoitus tulee tehdä vapaamuotoisesti osoitteeseen:

Oy Slurp Ab
Bulevardi 14 B 19
00120 Helsinki
Finland

E-mail: info@slurp.coffee

5. Pääsy tietoihin

Asiakkaalla on oikeus saada kerran kalenterivuodessa veloituksetta Slurpin käsittelemiä Asiakkaan henkilötietoja, tietojen lähdettä, tietojen käyttöä sekä tunnistetietoja niistä tahoista, joille tietoja on annettu. Kyseinen pyyntö tulee tehdä kirjallisesti, sen tulee olla Asiakkaan allekirjoittama ja siinä tulee mainita Asiakkaan nimi ja sosiaaliturvatunnus. Tällaiset pyynnöt tulee lähettää yllä kohdassa 4 mainittuun osoitteeseen.

Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus pyytää mahdollisesti virheellisten tai muuttuneiden tietojen korjaamista.

6. Evästeet

Slurp käyttää verkkosivustollaan niin kutsuttuja evästeitä antaakseen Asiakkaalle mahdollisuuden tiettyjen toimintojen käyttämiseen, saadakseen tietoja vierailuista verkkosivustolle, helpottaakseen palvelun käyttöä, antaakseen Asiakkaalle pääsyn tallennettuihin tietoihin, saadakseen tietoja yksittäisen Asiakkaan palvelun käyttämisestä sekä suositellakseen Asiakkaalle kiinnostavia palveluja ja tuotteita sekä muihin käyttötarkoituksiin.

Eväste on pieni tietoja sisältävä tekstitiedosto, joka tallentuu Asiakkaan tietokoneelle. Evästeitä on kahdenlaisia. Ensimmäiset ovat niin kutsuttuja pysyviä evästeitä, jotka tallentavat tiedoston Asiakkaan tietokoneelle, kunnes kyseinen tiedosto poistetaan. Toiset taas ovat niin kutsuttuja istuntokohtaisia evästeitä, jotka häviävät kun Asiakas sulkee verkkoselaimen.

Asiakas voi itse valita, haluaako hän hyväksyä evästeet vai ei. Asiakas voi välttää evästeiden vastaanottamisen muuttamalla verkkoselaimen asetuksia. Tämä voi kuitenkin johtaa siihen, ettei Palvelu toimi hyvin. Käytetystä verkkoselaimesta riippuu, millä tavalla evästeet poistetaan käytöstä.

Slurp käyttää myös Google Analytics -evästeitä. Evästeitä käytetään tietojen keräämiseen siitä, miten Asiakas käyttää verkkosivustoa, esimerkiksi missä verkkosivuston osissa hän useimmiten vierailee. Tämän tarkoituksena on analysoida verkkosivuston käyttöä sekä parantaa käyttäjäkokemusta. Lisätietoja löytyy osoitteesta: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies.