Worldwide shipping | Always fresh | Happy customers

Läpinäkyvyys kahvintuotannossa

Läpinäkyvyys kahvintuotannossa
10.10.2019 Maria Ariyo

Läpinäkyvä sekä eettisesti ja ekologisesti kestävä kahvintuotanto on keskeinen puheenaihe pienpaahtimokahvista puhuttaessa, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa?

Kahvi on merkittävä osa lähes jokaisen päivää, mutta mistä juomasi kahvin pavut oikeasti tulevat? Suomalaisessa kahvikulttuurissa ollaan totuttu siihen, että kahvin kuluttaja ei tiedä missä kahvi on viljelty, onko siitä maksettu reilusti tai onko se kestävästi tuotettua.

Tuotannon ongelmat

Useissa tapauksissa kahvinviljelyn ongelmana on, ettei kahvilla ole jäljitettävää ostoketjua. Kahvi ostetaan paikalliselta toimijalta, mutta viljelijän ja myyjän välillä voi olla jopa kymmeniä ihmisiä. Nämä välikädet keräävät voitot, jolloin viljelijälle jää huomattavasti vähemmän.
Pariskunta vuoren rinteellä

Direct Trade

Suuri osa yhteistyöpaahtimoistamme hankkii raakapapunsa direct trade:n avulla. Direct tradessa paahtaja luo pitkäaikaisen suhteen viljelijään ja ostaa kahvipavut suoraan tuottajalta. Tämä tarkoittaa, että tuottaja ei menetä rahaa välikäsille, vaan kaikki voitot voidaan käyttää tilan ja sen lähialueiden kehittämiseen. Tämä mahdollistaa kahvinhankintaketjun läpinäkyvyyden, jolloin päästään oikeasti kertomaan kahvin tarina: juuri sinun kupissasi oleva kahvi on tämän viljelijän tilalta, juuri tältä vuorenrinteeltä.

Useat yhteistyöpaahtimomme ovat kertoneet meille yhteistyötiloilla tapahtuvista sosiaalisista ohjelmista esimerkiksi terveydenhuollon ja koulutuksen saralla, sekä ympäristöllisistä parannuksista esimerkiksi sähköntuotannon tai vedenkäsittelyn osalta.

Paahtajien tiloilla vierailu mahdollistaa myös tuotannon kehittämisen ideoinnin yhdessä viljelijän kanssa. Pitkäaikaisen yhteistyön perusta on molemminpuolinen luottamus, joka toisaalta takaa pienpaahtimolle laadukkaan kahvin ja toisaalta viljelijälle takeet tuotantonsa menekistä vaikkapa satovaihtelujen sattuessa.

Erikoiskahvin välittäjät

Pienimmillä paahtimoilla ei välttämättä ole mahdollisuutta tai varaa ostaa kahvejaan Direct traden avulla. Tällöin erikoiskahviin erikoistuneet välittäjäyritykset toimivat tuottajan ja paahtajan välissä. Näillä yrityksillä on tarkasti määritellyt periaatteet raakapapujen hankinnan ja papujen laadun suhteen, jolloin paahtaja voi huoletta keskittyä toimintaan kotimaassa. Tällaisia toimijoita ovat esimerkiksi Nordic Approach, Falcon ja ThisSideUp.

Välittäjät usein myös mahdollistavat paahtajien ja viljelijöiden välisen yhteistyön, jolloin paahtajat pystyvät omilla vierailuillaan tutustumaan tilan olosuhteisiin ja varmistumaan siitä, että tuottajalla ja ostajalla on samat arvot. Tällöin välittäjät hoitavat rahtauksen, tullauksen ja välivarastoinnin, sekä tarvittaessa auttavat rahoituksessa – eli asioissa, joiden järjestäminen voi usein olla pienpaahtimoille työlästä tai hankalaa.

Kahvin hinta

Yksi keskeisistä kysymyksistä kahvin tuotannossa on, elääkö tuottaja kahvista saamillaan tuloilla. Voimme määrittää 3 eri tasoa, joilla viljelijän tulot voivat olla:

  1. Köyhyysraja
  2. Tuotantomaan vähimmäispalkka
  3. Tuotantomaan vähimmäispalkka, sekä tarpeeksi toimintaan sijoittamiseen

Toiveena sekä meillä, että yhteistyökumppaneillamme on kuitenkin tarjota viljelijälle näitä vaihtoehtoja korkeampi tulotaso. Kahvista saatujen tulojen tulee oikeasti tarjota viljelijälle mahdollisuutta ja kannustinta kehittää toimintaansa ja tuottaa kahvia, joka kiinnostaa kuluttajia. Tämän lisäksi tuottajalla tulee olla mahdollisuus parantaa omaa ja työntekijöidensä elämää.

Pyrimme omilla valinnoillamme tukemaan pitkäjänteistä yhteistyötä paahtajien ja kahvinviljelijöiden välillä.
Mies keräämässä kahvia puusta

Sertifikaatit

Moni varmasti miettii, että sertifioitu kahvi on täydellinen vastaus juuri tähän tarpeeseen. Tämä ei kuitenkaan ole usein totta.

Ajatus sertifikaattien takana on varsin hyvä, joskin todellisuus on kaukana ajatuksesta. Viljelijät joutuvat maksamaan sertifioinnista merkittäviä summia, ja tämä maksu lähtee usein suoraan viljelijän tuloista. Tämä tarkoittaa, että pienemmillä toimijoilla ei ole mahdollisuutta sertifioida tilaansa, vaikka olosuhteet vastaisivat sertifiointivaatimuksia.

Direct trade -kahvissa ylittyy poikkeuksetta esimerkiksi Reilun Kaupan mukainen minimivaatimus kahvin hinnasta. Lue lisää sertifikaateista kahvintuotannossa.

Kestävä tuotanto

Sosiaalisesti kestävä

Sosiaalisesti kestävä tuotanto on tuotantoa, jolla on tulevaisuus. Kuten aiemmin mainitsimme, tavoitteenamme on maailma, jossa kahvista maksetaan viljelijälle tarpeeksi, jotta tuotannon kehittäminen on mahdollista ja mielekästä.

Tämän lisäksi haluamme tukea tuotantoa, joka tuo kohdemaihin ja viljelyalueille entistä parempia mahdollisuuksia asuinolojen, koulutuksen ja terveydenhuollon parantamiseen.

Ekologisesti kestävä

Ekologisesti kestävä tuotanto on viime aikoina ollut keskeisenä puheenaiheena erityisesti Brasilian metsäpalojen vuoksi. Ekologisesti kestävässä tuotannossa on tavoitteena tuottaa kahvia tavalla, jolla sitä voidaan tuottaa myös myöhemmin. Tämä tarkoittaa maaperän ylläpitoa, eroosion vähentämistä ja luonnon biodiversiteetin ylläpitoa viljelmillä. Laadukkaat Specialty Grade -kahvit ovat usein kasvatettu alueilla, joissa kasvaa monipuolinen valikoima kasvustoa, ja joissa metsää ei ole kaadettu, jotta kahvi voisi kasvaa varjossa.

Kahvin tulevaisuus

Millainen on kahvintuotannon tulevaisuus? Me uskomme, että kertomalla ihmisille kahvintuotannon ongelmista ja mahdollisista ratkaisuista voimme inspiroida muita liittymään seuraamme. Mikään ratkaisu ei tällä hetkellä ole täydellinen, mutta uskomme, että pienillä askeleilla pääsemme kohti kestäviä ratkaisuja, jotka turvaavat kahvin nautiskelun myös sadan vuoden päästä.

Nautitaan yhdessä vähemmän, korkeamman laatuista ja parempaa kahvia – kestävästi!

Tilaa läpinäkyvää pienpaahtimokahvia

Lue lisää kahvielämyksestä

Kuvat: Pasi Pelkonen (Cafe Nazca), Joonas Reinikainen (Kahiwa Coffee Roasters) ja Life Earth Reisen

Kommentteja (0)

Vastaa